Skip to main content
foto2.jpeg

Onze Ledenpagina

Je VO-NN voordeel.

AanbodGepensioneerde ledenNog niet gepensioneerde leden
Zorgverzekeringen
Schadeverzekeringen

Overige kortingsfaciliteiten

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst VO-NN

Eén van de tradities van VO-NN is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Het is altijd goed om oude bekenden weer te zien en de start van een nieuw jaar is daarvoor een uitstekende aanleiding.

Dit keer was dat op 10 januari 2024 in de Goudse Schouwburg, centraal gelegen in de Randstad. Voor de oud medewerkers, die in de buurt van Ede wonen is twee weken er later in Ede een bijeenkomst.

Onze voorzitter Dick Bukman stond in zijn toespraak eerst even stil bij 2023 en ook bij de leden, die ons in 2023 zijn ontvallen. Ook blikte hij vooruit naar de uitdagingen in 2024: het behartigen van de belangen van onze leden bij de overgang naar het nieuwe Pensioenstelsel en de continuïteit van de vereniging.

Na dit zakelijk intermezzo konden de 160 aanwezigen vele oude bekenden opzoeken en elkaar het beste voor het nieuwe jaar wensen. Het was al met al een gezellig samenzijn, zodat we kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst.


NN Group historie

Een reclame uiting uit lang vervlogen tijden. Oud- collega Guus Annaert zag hem in Valkenburg. Ook fotomateriaal met dit soort uitingen van oude werkmaatschappijen? Wij houden ons aanbevolen. (mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .


Vooruitkijken is leuk en dat moeten we beslist ook doen. Terugkijken naar iets dat met onze oud werkgevers te maken heeft kan interessant en door de veranderde tijdgeest soms vermakelijk zijn. Je kunt hier doorklikken naar archieven.nl en op die plek exemplaren van oude personeelsbladen zoals bijvoorbeeld 2N en de Plu bekijken.

 

Nieuwe leden

M Drost
J. Koelink
K.G. Sewalt
FJ Driel
G.P, Kulkens
I.J. Schnitger
M.E. Zeilstra van Leeuwen
J.A. van Boxel
J. T. Postmus
HJP Koopman on

Na inloggen (alleen voor leden)  kun je de ledenlijst van de VO-NN raadplegen.

Oud collega’s gezocht!

Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-NN Belang. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 350 woorden) en wij zullen dit direct op de site plaatsen en in het eerstvolgende magazine.

Op deze manier kunt u weer in contact komen met oud collega’s die om wat voor reden dan ook “uit beeld” zijn geraakt. Een mooie gelegenheid om een verloren contact weer te herstellen en continueren.

Onze ereleden

Een erelid heeft over de jaren heen een leidende rol gehad in het realiseren van een voor de vereniging belangrijke activiteit of doelstelling met een commissie overstijgende betekenis.

 • Herman Bax (erevoorzitter en overleden)
  Paul Barten
  Ad Beers
  Aad Horstman
  Hans Kadiks
  Hans Sarderman
  Hillard van der Steeg
  Lies Steenland
  Jan Thissen (overleden)
  Peter Veltheer
  Frits Boss

Lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:

a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe, respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Lid worden van de vereniging kan je online doen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven als lid.

Je betaalt € 25 per jaar, bij aanmelding vanaf 1 juli € 12,50

Uit de ledenraad...

Terugkoppeling uit de ledenraad 8 februari 2024

 • Een overleg op een locatie die voor velen van ons (min of meer) bekend terrein was: Delftse Poort. Er is veel ten goede veranderd. Mooie uitstraling en een keurige ontvangst. Goed idee om op een NN locatie bij elkaar te komen.
 • De commissie die de verkiezing voor de nieuwe ledenraad in goede banen leidt, deed uitgebreid verslag van haar activiteiten. Op het vergadermoment waren er 8 kandidaten, je hebt inmiddels kunnen lezen dat het er 9 zijn geworden en dat deze 9 straks de nieuwe ledenraad gaan vormen. Tot en met de vergadering van de ledenraad in september 2024 blijven de huidige leden hun best doen.
 • Het voorstel om Aad van der Velde tot nieuwe penningmeester van VO-NN te benoemen werd met algemene stemmen aangenomen. Succes, Aad! De huidige penningmeester Rob Remmerswaal presenteerde de begroting voor 2024. Een begroting die door de leden van de ledenraad werd omarmd.
 • Er werd stevig nagedacht en van gedachten gewisseld over de toekomst van VO-NN. De contouren zijn duidelijk: belangenbehartiging voor de leden, vooral op pensioengebied en het faciliteren van ontmoetingen. Uiteraard is continuïteit een belangrijke factor. Het ledenbestand op peil houden en financieel gezond blijven. De plannen worden verder uitgewerkt en in de vergadering van mei 2024 worden knopen doorgehakt.

De commissies Pensioenen, Sociaal Economische Belangen, Communicatie, Activiteiten en Ledenwerving- en binding keken terug en presenteerden hun plannen voor 2024. Plannen die grotendeels op instemming van de ledenraad konden rekenen. Duidelijk is wel dat er mogelijkheden zijn voor commissies om beter met elkaar samen te werken. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Communicatie naar de leden toe is ook een item waar in 2024 meer aandacht aan besteed zal worden

Van de bestuurstafel...

Van de bestuurstafel 10 april 2024

Het bestuur vergaderde woensdag 10 april online via Zoom. Er werd gesproken over de wens van de Ledenraad om de jaarplannen van de commissies een herkenbare structuur te geven en een planning en control jaarcyclus op te zetten. Er moet daarbij een balans worden gevonden tussen bureaucratie en adhocratie. Een voorstel voor de Ledenraad wordt uitgewerkt.

Uiteraard is ook gesproken over de belangenbehartiging van ons pensioen. De vaagheid rondom de indexatie baart het bestuur grote zorgen. We willen de vinger nog meer aan de pols houden en daarom zal aan de Ledenraad worden voorgesteld om bij de maandelijkse bestuursvergaderingen een vertegenwoordiger van de pensioencommissie aan te laten schuiven. De belangenbehartiging richting het pensioenfonds kunnen we dan assertiever en kritischer voeren.

Over 2023 zal een jaarverslag worden opgesteld en aan de Ledenraad tijdens de mei vergadering worden gepresenteerd.

Om de begroting sluitend te krijgen wordt met een vergrootglas gekeken naar de verschillende posten en met name naar de grote uitgaven bij de commissies Activiteiten en Communicatie. Bij de commissie Communicatie is de grootste uitgave het VO Magazine. Als bestuur zijn we het erover eens, dat bij een A-merk als NN ons verenigingsblad ook kwaliteit moet uitstralen. Het Magazine is een uitgeefproduct onder laag BTW tarief, maar dat vereist wel een minimum aantal edities per jaar. Ombuigingen in de kosten voor het blad zullen nader worden bezien.

Een nieuwe Facebook pagina voor (oud) NN’ers heeft in een paar weken bijna 2000 vrienden voor zich ingenomen, waarbij opvallend veel herinneringen worden gedeeld door (oud)medewerkers van andere labels van NN. Dit platform biedt wellicht mogelijkheden om nieuwe leden voor VO-NN te interesseren. Het beleid om reünies te helpen organiseren kan hierbij ondersteunen.

Het bestuur zal binnenkort nader kennismaken met bestuursleden van de VO-DLG (Delta Lloyd). Het betreft hier uitsluitend een kennismaking en uitwisseling van wat de verschillende verenigingen doen voor hun leden.

Bijeenkomst rayon Zuidwest

Op 21 augustus 2023 organiseerden de leden van de ledenraad van het rayon Zuidwest een kleinschalige bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek Rotterdam.
De bijeenkomst was eigenlijk bedoeld voor leden die de laatste twee jaar lid zijn geworden van VO-NN. Toen de animo vanuit die groep te klein was, is er snel doorgeschakeld. Alle leden van het rayon waren welkom.
Iets meer dan 35 aanwezigen werden door Guyot van Meer, ook lid van de Pensioencommissie van VO-NN / VO-ING, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe Pensioenstelsel. Een korte terugblik, maar toch vooral vooruitblikken naar wat er nog moet komen. Een duidelijk verhaal.
Hans Korink liet in een korte presentatie zien en horen wat de waarde van het lidmaatschap van VO-NN is. Met belangenbehartiging voorop. Maar ook het bieden van ontmoetingsmogelijkheden, zoals in Rotterdam en voordeel op het gebied van verzekeringen en andere producten. Zaken die nog te weinig bekend zijn.
Bar-bistro de Binnenrotte was een prima locatie om na een uurtje presentaties, met elkaar kennis te maken en bij te praten. Met een drankje en een hapje. Precies dat wat wordt beoogd met de kleinschalige bijeenkomsten.

Goed idee voor een activiteit?

We zijn altijd op zoek naar leuke activiteiten voor de VO-NN leden. Weet je iets, laat ons dat dan weten.

Ongeldige of geen invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vult u uw naam in
vult u uw emailadres in aub.
Ongeldige invoer

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst VO-NN Eén van de tradities van VO-NN is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Het is altijd goed om oude bekenden weer te zien en de start van een nieuw jaar is...

Zandverhalen in Elburg

Was u bij de VO-NN activiteit bij de Zandverhalen in Elburg, dan wilt u vast de video zien die Marja Wirschell maakte.

Volg ons op Facebook...

Volg ons op Linkedin...

Volg ons op Instagram...