Skip to main content

Missie VO-NN

VO-NN is een belangenbehartiger voor gepensioneerden van NN en voor medewerkers en nog niet gepensioneerde oud-medewerkers van NN vanaf 50 jaar. Dat geldt voor het behartigen van de belangen op pensioengebied, maar ook voor een passend aanbod op (zorg) verzekeringsgebied. Daarnaast biedt VO-NN haar leden een platform waar ze elkaar kunnen vinden en ontmoeten en zorgt zij ervoor dat de leden geïnformeerd worden over de oud-werkgever NN. 

Hoe vullen wij dat als vereniging in? Hieronder een paar voorbeelden:

  • Ieder kwartaal verschijnt het VO-NN Magazine: informatie en voorlichting aan de leden. In dat kader organiseren wij ook webinars en bijeenkomsten en versturen wij  nieuwsbrieven;
  • Wij organiseren excursies en andere activiteiten in alle rayons van VO-NN, waarbij je op een ontspannen manier contact kunt hebben met (oud) collega’s;
  • Wij bevorderen het onderling contact tussen de leden en stimuleren de leden om elkaar, waar nodig, met raad en daad bij te staan;
  • Het bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van onze oud-werkgever Nationale-Nederlanden;
  • Wij hebben regelmatig contact met het bestuur van de pensioenfondsen en het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ING;
  • Wij maken afspraken over collectieve verzekeringen en hebben daarover jaarlijks contact met ONVZ, NN Schade- en Zorgverzekering, Ohra, Zilveren Kruis en RISK Direct;
  • Wij zijn lid van Koepel Gepensioneerden. Dit om samen met veel andere verenigingen van gepensioneerden, landelijk de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, zorg, wonen en welzijn te waarborgen.