Skip to main content

Bestuur VO-NN

 • Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad van VO-NN en bestuurt de vereniging.
 • Het bestuur doet dit met in achtneming van de afspraken die met de ledenraad zijn gemaakt (zie onder ledenraad).
 • Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dick Bukman


Penningmeester: Aad van der Velde


Joke Elzenaar


Secretaris: Paul de Widt


Wim van Elsacker


Ledenraad VO-NN:

 • De ledenraad wordt gekozen door de leden van VO-NN. Ieder rayon van VO-NN heeft een aantal vertegenwoordigers in de ledenraad.
 • De ledenraad stelt, na voordracht door het bestuur, jaarlijks het beleid (jaarprogramma) vast en toetst achteraf de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert.
 • De ledenraad beoordeelt jaarlijks de begroting die het bestuur aan haar voorlegt.

  In de ledenraad die in 2020 is gekozen zitten de volgende rayon vertegenwoordigers:

Rayon Noordoost
(Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel)

Jan Groeneveld


Henk Fokkink


Rayon Noordwest Midden
(Amsterdam- Noord-Holland- Flevoland)


Aad Kant


Jan Douwes


Angela van Leeuwen


Rayon West

Kees Bruin


Hasko van Dalen


Ruud van Hof


Rayon Zuidwest
(Rotterdam - Zeeland- Rijnmond- rondom Gorinchem-West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden)

Gerry Huis in 't Veld


Hans Korink


Jan Pouw


Dick van Gijzen


Guyot van Meer


Rayon Zuid Oost
(Limburg- Oost en Noord-Brabant- Ede/Arnhem en de Achterhoek)

Maurice Janssen


William Brinkley


De vereniging kent de volgende commissies:

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet VO-NN een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. VO-NN kent de volgende commissies:

Commissie Pensioenen.

 • Deze commissie werkt zowel voor VO-NN als VO-ING:
 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling NN (Bestuur PFI en Verantwoordingsorgaan PFI).
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van NN, voor zowel gepensioneerden, voormalig deelnemers (ex-NN) en deelnemers (werkzaam voor NN).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied.

De commissie Pensioenen bestaat uit de volgende leden: Peter de Bruijne (voorzitter, Jacques van Buuren, Guyot van Meer, Wilco Ringeling en Francis Ruygt

Commissie Sociaal-Economisch Belang (SEB).

De commissie SEB bestaat uit de volgende leden: Frans de Jager (voorzitter), Hendrik-Jan Bot, Conny Schäfer, Martin Hoedemaker en Hans Korink.

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein

Commissie Ledenwerving en -binding:

 • Ledenbehoud en ledenwerving.
 • Netwerkactiviteiten voor met name leden die nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

Commissie Activiteiten:

 • Organiseert recreatieve, culturele en educatieve activiteiten voor en door de leden. Elkaar ontmoeten en (weer) leren kennen.
 • Zowel gericht op de rayons als landelijk. Op rayon niveau kan dat in samenspraak met leden van de ledenraad.
 • Verzorgt de communicatie over de activiteiten.

Commissie Communicatie :

 • Het ontwikkelen en toepassen van een communicatiebeleid.
 • Het bewaken van eenduidige berichtgeving.
 • Het verzorgen van communicatieve uitingen van de vereniging naar en door de leden, waaronder het VO-NN Magazine, de nieuwsbrieven, de website, de social media en de digitale ondersteuning bij webinars.

Commissie communicatie

Joke Elzenaar


Angela van Leeuwen


Jan PouwCommissie activiteiten

Wim van Elsacker


Ton van Dijk


Niek Hakvoort


Gerard Harleman


Marjan van Hof


Barend Luksen


Lex Schreurs


Erik Vlaanderen


Dick de Wee


Commissie ledenwerving en -binding

Dick van Gijzen


Hans Korink


Wilco RingelingUitvoering communicatie

Tom Kuyper


Angela van Leeuwen


Jan Pouw