Skip to main content
foto2.jpeg

Privacyverklaring Vereniging VO-NN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vereniging VO-NN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u als lid gebruik maakt van de diensten van Vereniging VO-NN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel deze via een papieren contactformulier aan Vereniging VO-NN (heeft) verstrekt. Vereniging VO-NN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum/geslacht
  • Uw Rekeningnummer (IBAN)

WAAROM VERENIGING VO-NN GEGEVENS NODIG HEEFT

Vereniging VO-NN verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, dan wel om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om indien u per e-mail en/of per post onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vereniging VO-NN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst betreffende uw lidmaatschap.

HOE LANG VERENIGING VO-NN GEGEVENS BEWAART

Vereniging VO-NN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uw gegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap nog 2,5 jaar (900 dagen) bewaard om de aansluiting tussen leden- en financiële administratie te waarborgen t/m het voorlaatste boekjaar.

DELEN MET ANDEREN

Vereniging VO-NN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor marketing doeleinden gedeeld.
Voor het plaatsen van foto’s op openbaar terrein (website, nieuwsbrieven, magazine e.d.) zal toestemming van de geportretteerde(n) worden gevraagd.
Een beperkt aantal contactgegevens (naam, woonplaats, mailadres) kan door andere leden worden ingezien, om het mogelijk te maken onderlinge contacten te leggen en hernieuwen.
Bij aanmelding wordt expliciet gevraagd of u dit wilt. U kunt echter te allen tijde aangeven dit niet (meer) te willen (direct op de website of via dit contactformulier). Ook contactgegevens mogen nooit gebruikt worden voor marketingdoeleinden.”

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vereniging VO-NN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden middels het gebruik van Google Analytics gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging VO-NN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Vereniging VO-NN heeft Google geen toestemming gegeven om via Vereniging VO-NN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Voor verdere informatie m.b.t. Google Analytics en het privacy beleid van Google zie: www.google.nl/intl/nl/analytics/.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw gegevens met behulp van uw persoonlijke inlogcode inzien en mutaties doorvoeren op de website van VO-NN. Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar het fysieke postadres van VO-NN. Vereniging VO-NN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vereniging VO-NN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging VO-NN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vereniging VO-NN via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.vo-nn.nl is de website van Vereniging VO-NN.

Vereniging VO-NN is als volgt te bereiken:

Postadres: Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo

Telefoon: 035 631 2166

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.