Uw Wegwijzer is in 3 hoofdstukken ingedeeld

1. Wat biedt ONVZ u?
2. De ANW Hiatenverzekering
3. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk of overlijden?

Wat biedt ONVZ u?
Als oud-medewerker van NN, die pensioenrechten heeft opgebouwd bij uw oud-werkgever kunt u met korting op de premie deelnemen in het collectieve contract dat onder de naam NN Loyaal bij ONVZ loopt. Op het moment dat u een pensioenuitkering van uw oud werkgever NN krijgt, kunt u vervolgens overstappen naar het contract voor werknemers en gepensioneerden.
Via www.vo-nn.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina’s bij ONVZ. Wilt u ONVZ bellen? Het telefoonnummer is 030-63 96 222.

Individuele voortzetting van de ANW hiatenverzekering
Het is vooralsnog niet mogelijk om de ANW Hiatenverzekering op individuele basis voort te zetten. NN biedt dit product op dit moment niet aan. (informatie september 2018)
Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen, scheiden of overlijden?

Let op: de pensioenfondsen en /of AZL als pensioenuitvoerder mogen uw adreswijziging of overlijden in Nederland niet doorgeven aan uw oud- werkgever.
U moet dit zelf (laten) doen.

Adreswijziging

­