C.J. (Kees) Bruin (65) - Den Haag

C.J. (Kees) Bruin (65) - Den Haag

Kees BruinLoopbaan “Van 1975 tot 1979 was ik met veel plezier werkzaam bij NN-Schade voor Transport / Pleziervaartuigen. Op de afdeling Marketing heb ik mij in de periode 1979 tot en met 2003 ontwikkeld van marktonderzoeker tot manager van de afdeling MarketingInformatie (Leven en Schade): de klant/het intermediair en de concurrent vertaald in cijfers en gedrag, bijdragen aan productontwikkeling, actief in projectgroepen en het leveren van managementinformatie op alle niveaus. Van 2004 tot eind 2019 is die kennis toegepast voor de ontwikkeling van het eigen allround intermediairsbedrijf Impala advies BV. In die periode was ik daarnaast secretaris en voorzitter van de (zelf geïnitieerde) ondernemersvereniging Het Haagsche Huis.”

Motivatie “Nieuwsgierig, kritisch en inzicht in cijfers en strategie: dat is wat je mag verwachten van een voormalig marktonderzoeker. Ik interesseer me in jou: wat leeft er onder de leden? In de afgelopen jaren is door mij ervaring opgebouwd met het reilen en zeilen van een vereniging.”

Te verwachten “Hoe kan ieder bijdragen aan een goed functionerende vereniging? Een vereniging is van leden door leden! Hoe kunnen we samen al die andere collega's bewegen om ook lid te worden? Wat wil jij? Ik ben benieuwd. Samen houden we de vereniging gezond.”

H. J. (Hasko) van Dalen (70) - Bilthoven

H. J. (Hasko) van Dalen (70) - Bilthoven

Hasko van DalenLoopbaan “Na 21 jaar werken op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stapte ik in 1995 over naar Nationale-Nederlanden. Daar vervulde ik diverse functies op gebied van inkomensverzekeringen en pensioenen. Ik was na mijn pensionering tot april 2019 bestuurslid bij de CDC Pensioenfondsen en ook lid van de Pensioencommissie van de Bovom.”

Motivatie “Na zes jaar actief te zijn geweest voor de commissie Pensioenen wil ik nu op andere wijze bijdragen aan de belangenbehartiging van de oud-medewerkers van NN. Bovendien vind ik een goed functionerende ledenraad van wezenlijk belang voor de vereniging.”

Te verwachten “Bij mij zal de nadruk liggen op het vertegenwoordigen van de mening van de leden in mijn rayon, inclusief de terugkoppeling naar en controle van het bestuur. Daarnaast wil ik graag meedenken over de belangenbehartiging bij NN en de twee pensioenfondsen.”

P. (Paul) de Widt (61) - Delft

P. (Paul) de Widt (61) - Delft

Paul de WidtLoopbaan “Nadat ik vier jaar leraar wiskunde was, volgden 32 jaren waarin ik diverse IT- en HR-functies bij NN vervulde, de laatste functie was specialist arbeidsverhoudingen. Ik was elf jaar OR-NN-lid, acht jaar COR-ING-lid, vijf jaar secretaris COR-ING, vier jaar gemeenteraadslid en presidiumvoorzitter in Delft. Momenteel ben ik parttime plaatsvervangend griffier medezeggenschap op de Haagse Hogeschool en actief als jeugdvoetbalscheidsrechter.”

Motivatie “Een belangrijke rode draad in mijn leven vormt het vertegenwoordigen, verbinden en 'verder helpen' van mensen of organisaties. Als familielid, leraar, collega, medezeggenschapper, lokaal politicus, maar vooral als mens. Als lid van de ledenraad hoop en verwacht ik die rode draad door te kunnen trekken binnen de vereniging.”

Te verwachten “Als lid van de ledenraad zal ik mijn opgebouwde expertise en ontwikkelde competenties inzetten om een actieve en betrokken bijdrage te leveren aan de uitdagingen en activiteiten van de vereniging.”

R.M. (Ruud) van Hof (68) - Leidschendam

R.M. (Ruud) van Hof (68) - Leidschendam

Ruud van HofLoopbaan “Ik ben 36 jaar werkzaam geweest binnen NN, zowel binnen het Schade-, Zorg- en het Levenbedrijf in leidinggevende functies van lijn- en stafafdelingen. De laatste jaren heb ik als manager bij Operational Risk Management gewerkt. Namens NN heb ik zitting gehad in veel Verbondscommissies en andere externe overleggen. Medio 2014 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Ik ben al meerdere jaren actief als SESAM-adviseur. Dit is een organisatie die vrijwilligersorganisaties ondersteunt bij organisatorische en financiële problemen. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Stichting Kunstkring Duivenvoorde. Deze stichting organiseert jaarlijks een aantal muziekuitvoeringen in kasteel Duivenvoorde. In mijn vrije tijd ben ik enthousiast golfer en bridger.”

Motivatie & te verwachten “Graag wil ik mij inzetten voor de VO-NN. In de afgelopen twee jaar heb ik mij binnen de ledenraad ingezet door activiteiten te organiseren en speciale aandacht te geven aan “mijn” rayon West. Met mijn kennis en ervaring denk ik een prima bijdrage te kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van VO-NN.”
­