Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van NN Group mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers NN Group (VO-NN Group) doet dit voor u...

Lees meer

Op de website van Nationale-Nederlanden is recent een nieuw filmpje over de geschiedenis van Nationale-Nederlanden geplaatst.
U kunt het bekijken via   https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Wie-zijn-wij/Historie.htm en brengt daarmee een bezoek aan het virtueel NN-Museum.

VO-NN/20 feb 2017

Zeilboot

De projectgroep Activiteiten VO-NN heeft voor 2017 een interessant jaarprogramma opgesteld waarvan op dit moment een drietal activiteiten ter inschrijving is opengesteld. Later in het jaar worden (mogelijk) nog meer activiteiten aangeboden. Op 27 januari jl. is de nieuwsbrief met activiteiten verstuurd aan alle leden met een e-mailadres.  Wees er snel bij om u in te schrijven voor bepaalde activiteiten want de verwachting is dat er veel belangstelling voor is.

​Herinnering: Bent u  al  aangemonsterd  op één van  de zeilschepen die 7 juni  uitvaren  in Lelystad  en/of heeft u zich al opgegeven voor een andere VO-NN activiteit?

Lees meer

eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren zijn eHealth toepassingen belangrijk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt

De digitale versie van de brochure “eHealth zorg van nu” kunt u hier lezen of downloaden.

Commissie SEB 7 februari 2017