Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van NN Group mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers NN Group (VO-NN Group) doet dit voor u.

Lees meer

De introductie van Wereldfit, een nieuwe aanvullende verzekering van ONVZ heeft tot een aantal vragen en opmerkingen geleid.
Een tweetal aspecten lichten wij er voor u uit

1. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, is Wereldfit automatisch voor u aangezet. U moet zelf actie nemen om de Wereldfit dekking eventueel “uit te zetten”. Is dat netjes?

U heeft nu in de aanvullende verzekering een buitenlanddekking. Per 1 januari 2017 wordt die dekking eruit gehaald en met een meer uitgebreide dekking aangeboden in Wereldfit. ONVZ heeft de dekking Wereldfit “aangezet” om te voorkomen dat u ongewild niet beschikt over een dekking voor spoedeisende medische zorg in het buitenland. U ontdekt dit meestal op een moment dat er iets vervelends aan de hand is. Wij begrijpen in deze situatie de werkwijze van ONVZ.

2. Kunt u uw doorlopende reisverzekering aanpassen of zelfs opzeggen na de introductie van de Wereldfit dekking?

Onze conclusie is dat Wereldfit niet de vervanger is van uw (doorlopende) reisverzekering. Waar mogelijk kunt u het onderdeel medische kosten schrappen. Het advies is om goed naar uw (doorlopende) reisverzekering te kijken welke mogelijkheden u nodig heeft. Uw persoonlijke reisgedrag (alleen in Nederland of ook, ver, daarbuiten) en uw verzekeringsbehoefte spelen hierbij een grote rol.

Meer informatie? Voor alle informatie over de dekking van de aanvullende verzekering Wereldfit en de meest gestelde vragen en antwoorden: https://www.onvz.nl/wereldfit

Commissie SEB 2 dec

Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG (de organisatie waarbij uw vereniging is aangesloten), KNVG en NOOM. Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.
De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren. Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief gebrachte Prinsjesdagnieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld pensioen er onder kabinet Rutte en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.

Vanuit het artikel kunt u doorklikken naar het volledige Nibud rapport. Op de site van de ouderenorganisatie PCOB troffen wij een samenvatting op hoofdlijnen aan. Deze informatie willen wij u niet onthouden: http://www.pcob.nl/nieuws/jarenlange-stijging-zorgkosten-maakt-kleine-plus-koopkracht-goed

bron: nieuwsbrief NVOG en website PCOB

 

Het gesloten Pensioenfonds ING is winnaar van de gouden Pensioen Pro Award voor ‘Beste Nederlandse pensioenfonds van 2016’. Het pensioenfonds werd door een publieksjury als beste verkozen uit een shortlist van drie pensioenfondsen. In totaal brachten bijna 1300 mensen een stem uit.

Pensioenfonds
Het fonds kreeg de prijs gisteren uitgereikt door BNR-presentatrice Annette van Soest tijdens de uitreiking van de Pensioen Pro Awards in Amsterdam.
Het Pensioenfonds ING voert een beleid waardoor de kans op korten zo goed als nihil is en stuurt tegelijk op een goede kans op indexatie. Over 2015 zag het fonds zijn dekking op marktwaarde stijgen naar 133,2% en het kon volledig indexeren. Ook aan de pensioenuitvoeringskant loopt het goed, met een deelnemerstevredenheid van gemiddeld 7,7.