Geschiedenis en organisatie VO-NN

VO-NN en haar voorganger VSI zijn al actief sinds 2002. In 2016 is de VSI met het oog op de toekomst gesplitst in twee verenigingen de VO-ING en de VO-NN. Hiermee volgt de vereniging voor haar leden de organisatorische wijzing die ING in de laatste jaren heeft doorgevoerd.

De vereniging telt 3.200 leden en is samen met de stichting Bovom gesprekspartner van ING Bank/NN Group en het Pensioenfonds ING. In diverse organen van het ING Pensioenfonds is de VO-NN sterk vertegenwoordigd: in het bestuur, in het Verantwoordingsorgaan en in de Deelnemersraad wordt het maximum aantal beschikbare plaatsen voor gepensioneerden ingevuld door vertegenwoordigers van onze vereniging. Verder is de VO-NN lid van de "Koepel Gepensioneerden" die de belangen van 3 miljoen gepensioneerden behartigt..

Organisatie en invloed leden

Leden hebben invloed op het bestuur van de vereniging omdat zij de ledenraad (per rayon 1 tot 3 leden) kiezen. Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld uit een aantal leden van de ledenraad en legt verantwoording af aan de ledenraad. Hierdoor is het democratische gehalte van de besluitvorming in de vereniging hoog en kunnen leden invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

Het bestuur van de vereniging heeft een aantal uitvoeringstaken uitbesteed aan de stichting Bovom die deze taken voor beide verenigingen van oud-medewerkersuitvoert. Het gaat daarbij om onder meer specialistische onderhandelingen met pensioenfondsen, de uitvoering van commissietaken voor ledenbinding en communicatie, alsmede de uitvoering van pensioen- en sociaal-economische belangen. Leden kunnen zitting nemen in de Bovom-commissies.

Lid worden kan voor €21 per jaar en dan krijgt u:

  1. Een ledenmagazine, emailnieuwsbrieven, een website waarmee u uitstekend op de hoogte wordt gehouden van wat er in pensioenland speelt.
  2. Regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten met oud-collega’s;
  3. Betrouwbare informatie om advies in te winnen over uw pensioen;
  4. Aantrekkelijke kortingen bij verzekeraars en andere aanbiedingen zoals bijvoorbeeld wijnen en reisorganisaties.

Wordt lid voor 21 euro per jaar en volg onze informaties over de stand van zaken, daarnaast zijn er financiële voordelen verbonden aan dit lidmaatschap.

Doet u mee?

lid pijl

­