Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

foto2.jpeg

Wegwijzer VO-NN voor gepensioneerden

 

 1. Welke personeelsfaciliteiten biedt NN Group u?
  2. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk of overlijden

WELKE PERSONEELSFACILLITEITEN BIEDT NN GROUP U?

NN Group kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:

 • gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij NN Group of haar rechtsvoorgangers in dienst was
 • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT-(of daaraan verwante) regeling
 • oud-medewerker bent die van NN een aanvulling op de WAO of WIA uitkering, dan wel een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, ongeacht of dit recht tot uitkering komt
 • weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.


OVERZICHT VAN DE PERSONEELSFACILITEITEN NN GROUP

PARTICULIERE SCHADEVERZEKERINGEN

Valt u onder de hierboven genoemde categorie gelijkgestelden of bent u lid van VO-NN, dan heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op personeelsvoordeel op schadeverzekeringen via Nationale-Nederlanden en OHRA. Op de premie van de schadeverzekeringen is een collectiviteitskorting van toepassing. Dit kortingspercentage kan jaarlijks worden herzien aan de hand van de schadeontwikkeling binnen het collectieve contract.


Nationale-Nederlanden:

 • De schadeverzekeringen moeten onderdeel zijn van het Zekerheidspakket Particulieren. Bij meerdere verzekeringen heeft u recht op pakketkorting.
 • Nieuwe aanvragen moeten altijd telefonisch. U kunt deze verzekering ook online aanvragen, maar dan ontvangt u geen korting. De online verzekering maakt namelijk geen onderdeel uit van het collectief contract.
 • Algemene informatie over de schadeverzekeringen van NN leest u op www.nn.nl
 • Informatie nodig? Wilt u meer weten over uw voordeel of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met NN via telefoonnummer 088 – 663 0 663. Dit is het algemene nummer voor Particulieren Schade. Personeel wordt niet apart genoemd in het keuzemenu.
 • Via de mail kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


OHRA:

 • Voor informatie over de producten, premie, kortingspercentages of voor het direct afsluiten van een van de verzekeringen kunt u www.ohracollectief.nl/nn-gepensioneerden raadplegen.
 • Informatie nodig? Neem contact op met OHRA via telefoonnummer 026 – 4004040. De collectiviteitscode is 500.
 • De premies voor op personeelsvoorwaarden gesloten verzekeringen worden uitsluitend automatisch geïncasseerd.


FINANCIEEL ADVIES

 • U kunt bij een adviseur van NN terecht voor advies op het gebied van banksparen, verzekeren, pensioenen en hypotheken. Tijdens een vrijblijvend oriëntatie gesprek met de adviseur worden de mogelijkheden besproken. U geeft aan waar u advies over wenst, een adviseur van NN geeft uitleg over de werkwijze, de kosten en de manier waarop het advies kan worden gegeven.
 • Als gelijkgestelde ontvangt u het advies tegen een gereduceerd tarief. Voorwaarde voor dit gereduceerde tarief is wel dat u naar een van de kantoorlocaties van NN komt (Den Haag, Rotterdam of Ede). U kunt het advies ook thuis krijgen, maar dan geldt het normale tarief.
 • U kunt een afspraak met hen maken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. “personeel” + de voorkeurslocatie bij het onderwerp. U wordt dan binnen 2 werkdagen gebeld door een adviseur.

HYPOTHEKEN NN

 • Sinds 1 januari 2013 kunt u geen hypotheek met personeelskorting meer afsluiten
 • Hebt u al een NN hypotheek met personeelskorting, dan blijft de personeelskorting gelden tot het einde van de looptijd van de huidige hypotheek. Daarna vervalt de personeelskorting.
 • Bij verhuizing kan de oude hypotheek voor de resterende rentevaste periode worden meegenomen, echter de personeelskorting vervalt.
 • Als u de hypotheek verhoogd krijgt u over de verhoging geen personeelskorting.
 • Bij overlijden wordt gekeken of uw partner (bron pensioenfonds) recht heeft op partnerpensioen. In dat geval zal de hypotheekrentekorting overgaan op de partner van de gelijkgestelde
 • De personeelskorting wordt niet verrekend met de hypotheekrente. U betaalt de afgesproken marktrente en ontvangt het bedrag aan personeelskorting, onder aftrek van de verschuldigde loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw bankrekening. NN stuurt maandelijks een zogenoemde betalingsspecificatie. Deze regeling geldt ook wanneer u als gelijkgestelde een hypotheek met personeelskorting hebt van ING Bank.


HYPOTHEEKADVIES

 • Hebt u behoefte aan hypotheekadvies? Of moet uw personeelshypotheek worden gewijzigd? Hiervoor kunt u terecht bij een van de hypotheekadviseurs van Nationale-Nederlanden. U kunt een afspraak met hen maken door
 • een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. “personeel” + voorkeurslocatie (Den Haag, Rotterdam of Ede) bij het onderwerp. U wordt dan binnen 2 werkdagen gebeld door een collega van NN Advies.
  Het is bij NN mogelijk om rentemiddeling aan te vragen. Bij rentemiddeling kiest u een nieuwe rentevasteperiode met bijbehorende rente waarbij NN een (eventuele) boete en een risico-opslag verwerkt in de nieuwe hypotheekrente. Het aanvragen van rentemiddeling kan via www.nn.nl. . 


CONSUMPTIEF KREDIET PRODUCTEN VAN ING BANK

 • NN heeft een collectief contract afgesloten. Als gelijkgestelde krijgt u korting op een consumptief krediet bij ING. U kunt kiezen uit een (variabel) Doorlopend Krediet (DK) en/ of een Persoonlijke Lening (PL). Voor meer informatie over de leningsvormen, gaat u naar www.ing.nl/lenen
 • Een consumptief krediet met personeelstarief kunt u aanvragen via 020 – 228 8888. Geef aan de adviseur door dat het gaat om de collectiviteitskorting van NN en vermeld daarbij uw personeelsnummer.
 • Hebt u al een DK of PL bij ING, dan kunt u het personeelstarief alsnog regelen. U belt met 020 – 228 8888. Geef aan dat het gaat om de collectiviteitskorting van NN en vermeld het contractnummer van de lening en uw personeelsnummer.

LET OP: Sluit u een lening af via www.ing.nl of met het aanvraagformulier uit de brochure of via een ING Adviesbalie of ING kantoor? Dan krijgt u geen personeelskorting. Het personeelstarief geldt ook niet als u al korting op het standaard rentetarief krijgt (bijvoorbeeld via een bepaalde actie).

ZORGVERZEKERINGEN NATIONALE-NEDERLANDEN ZORG EN ONVZ

NN heeft voor de medewerkers en daarmee gelijkgestelden collectieve zorgverzekeringscontracten afgesloten bij Nationale-Nederlanden Zorg en ONVZ.
U kunt aan deze contracten deelnemen wanneer u een pensioen ontvangt van uw oud-werkgever.

Meer informatie leest u hier.

KORTING OP REIZEN

NN heeft met een viertal reisorganisaties afspraken gemaakt over kortingen op reizen. Medewerkers en gepensioneerden van NN kunnen, onder voorwaarden, korting krijgen bij Corendon, Eurocamp, Landal Green Parks en Stena Line. Voor meer informatie klikt u hier.


STICHTING WELZIJNSFONDS

De Stichting Welzijnsfonds is een fonds van en voor (oud) medewerkers. Het Welzijnsfonds helpt (oud) collega’s die in onoverkomelijke financiële moeilijkheden zijn geraakt en kan dit doen dankzij een bijdrage van collega’s.
Als andere mogelijkheden zijn uitgeput, kan het Welzijnsfonds onder vastgestelde criteria helpen met leningen, vergoedingen, budgetbegeleiding of een combinatie daarvan. De hulp is vooral bedoeld als een eerste aanzet tot het oplossen van problemen, die vaak een sociale of medische achtergrond hebben. Vanzelfsprekend wordt de aanvraag vertrouwelijk behandeld door het bestuur van de Stichting.
Vermeldt bij de aanvraag uw personeelsnummer en uw laatste werkgever. U kunt de Stichting Welzijnsfonds bellen: 070 – 5131069 of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


2. WAT MOET U DOEN BIJ EEN ADRESWIJZIGING, HUWELIJK, GEREGISTREERD PARTNERSCHAP, SAMENWONEN, SCHEIDEN OF OVERLIJDEN?

Let op: de pensioenfondsen en/of AZL als pensioenuitvoerder mogen uw adreswijziging of overlijden in Nederland niet doorgeven aan uw oudwerkgever.
U moet dit zelf (laten) doen. Dit is zeker van belang wanneer u maandelijks een zogenoemde uitbetalingsspecificatie krijgt in verband met de verrekening van de personeelskorting op de hypotheekrente.

ADRESWIJZIGING

 • Nationale-Nederlanden HR Connect: kunt u bereiken via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon 010 – 513 0133. HR Connect is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur.
 • Pensioenfonds ING en Pensioenfonds NN CDC: Wanneer u binnen Nederland verhuist, hoeft u uw pensioenfonds niet te informeren. De gemeente waar de wijziging is doorgegeven, doet dat. Verhuist u naar het buitenland, in het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u wel zelf het pensioenfonds informeren
 • Pensioenfonds ING Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pensioenfonds NN CDC – Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
 • Bij bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis, is het verstandig na te gaan op welk adres u de post wilt ontvangen, zoals de pensioenspecificatie of andere informatie van NN. Een correspondentieadres kunt u zelf invoeren op de site van de pensioenfondsen. U kunt daar ook aangeven of u uw post zoveel mogelijk per email wilt ontvangen.
 • VO-NN: u kunt zelf uw adres aanpassen in mijn gegevens of de adreswijziging per post doorgeven: VO-NN, Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo

HUWELIJK, GEREGISTREERD PARTNERSCHAP, SAMENWONEN OF SCHEIDEN

U gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan, samenwonen of scheiden. In hoeverre u iets moet doen richting uw pensioenfonds, kunt u lezen op de website van Pensioenfonds ING: www.pensioenfondsing.nl of Pensioenfonds NN CDC: https://nn.cdcpensioen.nl/

OVERLIJDEN

 • Als u in Nederland woont, is het niet nodig een overlijden te melden bij uw pensioenfonds. Na het melden van het overlijden bij de gemeente wordt dit doorgegeven aan het pensioenfonds. Een overlijden in het buitenland moet door de nabestaanden wel gemeld worden bij uw pensioenfonds. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen of te mailen.
 • Pensioenfonds ING: Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pensioenfonds NN CDC: Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
 • Nationale-Nederlanden: HR Connect kunt u bereiken via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon 010 – 513 0133. HR Connect is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur.
 • VO-NN: wij worden NIET AUTOMATISCH op de hoogte gesteld van een overlijden.

Het melden van overlijden kan via het mutatieformulier op www.vo-nn.nl of per post:

VO-NN, Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

 


Nieuws


Uitslag Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022

Nieuwsbrief uitslag Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022 Wij hebben van het bestuur van het Pensioenfonds ING (PFI) de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan 2022 binnen.Vandaag wordt door PFI de volledige uitslag bekendgemaakt en de namen van zowel de gekozen leden...
Lees verder..

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is aan de Tweede Kamer aangeboden

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen aan de Tweede Kamer aangeboden. Vandaag (31 maart 2022) was het dan zover: het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin is het in 2019 tussen kabinet, vakbonden en werkgevers overeengekomen pensioenakkoord vertaald in wetgeving. In...
Lees verder..

Uw zorgverzekering in 2022

Zorgverzekering 2022 NATIONALE-NEDERLANDEN ZORG 2022 Zowel gepensioneerden als oud-medewerkers van NN Group, die nog niet gepensioneerd zijn, kunnen met korting op de premie gebruik maken van het prima aanbod van Nationale-Nederlanden Zorg. De korting op de premie van de Basisverzekering is 5%....
Lees verder..

Collega's gezocht

Oud collega’s gezocht! Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-NN Belang. Stuur uw bericht door middel...
Lees verder..

Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN