Skip to main content
foto2.jpeg

Wie kan lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:
a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:

 • Actief en passief deel te nemen aan de verkiezingen van leden van de ledenraad, volgens de daarvoor gestelde regels;
 • Deel te nemen aan de door de vereniging en/of een rayon georganiseerde activiteiten;
 • Het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide publicaties.
 • De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenraad.

Het lidmaatschap eindigt:

 • Door overlijden van het lid; Het lidmaatschap kan worden overgedragen op de partner.
 • Door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden;

Lid worden van de vereniging kunt u online doen. Klik op de knop hieronder om u in te schrijven als lid. Daar kiest u gelijktijdig een gebruikersnaam, zodat u naderhand uw gegevens kunt bijwerken. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings e-mail. Mogelijk kan deze in uw spam-box komen. Gelieve deze ook te controleren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt:

  • € 21 per jaar
  • bij aanmelding vanaf 1 juli  € 10,50
  • bij aanmelding vanaf 1 december is voor het lopend jaar geen contributie verschuldigd.

De contributie wordt geind in januari van het jaar.

Wij innen de contributie via een automatische incasso. U gaat bij inschrijvingen daarmee akkoord.
Gaat u niet akkoord, dan kunt u helaas geen lid worden.

Schrijft u in voor een activiteit, dan wordt uw bijdrage via de automatische incasso geint. Wij doen dat altijd op de dag van de activiteit.

U kunt een incasso altijd storneren. 

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen (of deel hiervan) restitutie van het contributie bedrag gegeven.

Indien u niet voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt, bent u de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.