Uw privacy

De Vereniging Oud-medewerkers NN (VO-NN), hierna te noemen VO-NN, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website www.vo-nn.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De VO-NN houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VO-NN, met postadres Postbus 499 1400 AL Bussum. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

De VO-NN legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een VO-NN -lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van VO-NN afneemt of anderszins contact heeft met de VO-NN. VO-NN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het VO-NN-lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht VO-NN rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een briefje te sturen naar VO-NN, Postbus 499 1400 AL Bussum.

Klikgedrag

Op de website van de VO-NN worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de VO-NN haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De VO-NN maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de VO-NN-site voor u gemakkelijker te maken. www.vo-nn.nl en andere websites Op de site van VO-NN treft u een aantal links aan naar andere websites. De VO-NN kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan de VO-NN, Postbus 499 1400 AL Bussum. Wijzigingen De VO-NN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de VO-NN.

­