VO-NN Subliem pakketverzekering

VO-NN heeft in samenwerking met RISK Direct de VO-NN Subliem pakketverzekering ontwikkeld.

Deze pakketverzekering bestaat uit 8 veel voorkomende particuliere schadeverzekeringen, waaronder een zogenoemde rijgedrag autoverzekering. Voor meer informatie en om door te klikken naar de speciale VO-NN pagina op de website van RISK Direct, kijkt u op onze site onder VO-NN Subliem pakketverzekering.

VO-NN collectieve zorgverzekering

VO-NN biedt u de mogelijkheid om met korting op de premie voor zowel de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering, uw zorgverzekering onder te brengen bij Zilveren Kruis.

Bij Zilveren Kruis kunt u kiezen tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering. Voor meer informatie kijkt u op onze site onder Zilveren Kruis

NN Zekerheidpakket Particulieren

Als lid van VO-NN kunt u met personeelsvoordeel uw particuliere schadeverzekeringen onderbrengen in het NN Zekerheidspakket voor Particulieren. Dit geldt zowel voor leden die gepensioneerd zijn, als voor oud-medewerkers die pensioenrechten hebben opgebouwd bij NN en lid zijn van VO-NN.

Naast het personeelsvoordeel kent het Zekerheidpakket Particulieren ook pakketkorting. Voor meer informatie kijkt op onze site onder NN Zekerheidspakket Particulieren.

Zorgverzekeringen ONVZ

  • Bent u gepensioneerd en ontvangt u een uitkering van het Pensioenfonds ING? U kunt, met korting op de premie voor de basis- en aanvullende verzekering, gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die uw oud werkgever NN Group heeft afgesloten bij ONVZ Zorgverzekeraar.
  • Bent u nog niet gepensioneerd, maar heeft u wel rechten opgebouwd in het Pensioenfonds ING? U kunt, eveneens met korting op de premie, gebruik maken van het collectieve contract NN Loyaal.

Voor meer informatie kijkt u op onze site onder ONVZ Zorgverzekeraar

10 oktober 2017 

­