Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-NN een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. Daarom zijn er in de Rayons Activiteitenteams ingesteld en zijn er drie vaste commissies:

Activiteitenteams Rayons:

 • Organiseren van activiteiten in de Rayons.
 • Signaalfunctie richting Bestuur

Commissie Ledenbinding:

 • Ledenbehoud en ledenwerving.
 • Netwerkactiviteiten voor met name leden die nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

Commissie Pensioenen:

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling NN (Bestuur PFI en Verantwoordingsorgaan PFI)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van NN, voor zowel gepensioneerden, voormalig deelnemer (ex-NN) en deelnemers (werkzaam voor NN).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied

Commissie Sociaal-Economisch Belang:

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein
­