Het bestuur van de VO-NN is in juni 2016 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten bestuur VO-NN

  • Belangenbehartiging voor alle leden,ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities. 
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-NN en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland. 
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
Voorzitter: Ferdi Jonkman
Vice-voorzitter: Jacqueline Alders
Secretaris: Dolf Santbulte
Penningmeester: Rob Remmerswaal
Lid evenementen Henri Kenens
Lid communicatie Jacqueline Alders

Ledenraad

Rayon Noord-Oost-Midden Frits Boss en Aad Horstman + vacature
Rayon Noord-West Anne van den Ham + vacature
Rayon West Hans van Aurich, Karel van den Bosch + vacature
Rayon Zuid-Oost Ton van Dijk, René Verhoeven
Rayon Zuid-West Hillard van der Steeg, Dick de Wee en Barend Luksen
­