Het bestuur van de VO-NN wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten bestuur VO-NN

  • Behartigen van de pensioenbelangen van de leden bij de diverse pensioenfondsen.
  • Versterking ledenwerving en -binding.
  • Behartigen van de sociaal-economische belangen van de leden (o.a. collectieve verzekeringscontracten en personeelscondities).
  • Informatie en voorlichting, via diverse communicatiekanalen (bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website).
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle rayons van VO-NN, zodat leden elkaar kunnen ontmoeten.

Voorzitter: Ferdi Jonkman
Vice-voorzitter: René Labordus 
Secretaris: Dolf Santbulte
Penningmeester: Rob Remmerswaal
Lid / evenementen Niek Hakvoort
   

Ledenraad

Rayon Noord-Oost-Midden Frits Boss, Angela van Leeuwen en Henk Fokkink
Rayon Noord-West Aad Kant en Jan Douwes
Rayon West Kees Bruin, Paul de Widt en Ruud van Hof
Rayon Zuid-Oost Dick van Gijzen, Maurice Janssen en Guyot van Meer
Rayon Zuid-West Gerry Huis in 't Veld, Hans Korink en Jan Pouw
­