­
foto2.jpeg
back24 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’
back23 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’
back3 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’
back25 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Koepel Gepensioneerden start afzonderlijk overleg over ‘gesloten fondsen.’

Nederland kent een groeiend aantal zogenaamde ‘gesloten pensioenfondsen’. Dat zijn pensioenfondsen die geen actieve deelnemers meer kennen en waarvoor dus ook geen premie meer wordt afgedragen. Een dergelijk fonds ‘beperkt’ zich tot het beheren van het in het verleden opgebrachte pensioenvermogen en het uitkeren van pensioenen.

In het in 2019 gesloten pensioenakkoord is nauwelijks aandacht besteed aan het specifieke karakter van dergelijke fondsen. Bij kabinet, vakbonden en werkgevers staan ze dan ook nauwelijks op het netvlies. Daarom heeft de Koepel Gepensioneerden aangedrongen op een afzonderlijk overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over gesloten fondsen. Dat overleg, dat namens de Koepel wordt gevoerd door voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van lidverenigingen die een gesloten fonds kennen, zal binnenkort worden opgestart.

Klik hier voor de nieuwsbrief....

­